Tjänster

En noggrann undersökning är grund för all förebyggande munvård. Under en allmän kontroll undersöker vi tandkött och ben runt tänderna för att upptäcka eventuella problem. Tänderna, slemhinnorna och även fickorna runt tänderna undersöks noga.

Har du tandvärk, skadat en tand eller andra akuta besvär, kontakta oss på telefon 018-22121 så hjälper vi dig. Vi försöker alltid att hitta en så snabb tid som möjligt för dig som är i behov av akut tandvård.

Under ett hygienbesök hos oss får du bland annat hjälp med att avlägsna tandsten, plack och missfärgningar.

Ultraljud

Tandstensbortagning med ultraljud innebär att tandsten både ovanför och under tandköttet på ett skonsamt sätt vibreras loss från tänderna.

Airflow

Behandling med Airflow är en snabb och effektiv metod att avlägsna ytliga beläggningar och missfärgningar på tänderna. Vatten och pulver blandas och rengör tandytorna med hjälp av lufttryck.

Det är viktigt att inte äta eller dricka något som kan missfärga tänderna, som t.ex kaffe och vin, under det första dygnet efter behandlingen.

Tandblekning

Innan en tandblekning påbörjas undersöker vi dina tänder och kontrollerar att de är i gott skick och fria från hål och tandsten.

Vi utför tandblekning på kliniken och behandlingen tar ungefär en och en halv timme. Blekningsmedlet har en snabb verkan och du får vitare tänder redan en timme efter att medlet applicerats. Full blekningseffekt uppnås dock ca 48 timmar efter behandlingen.

De närmaste dygnen efter en tandblekning är det bra att undvika t.ex te, kaffe, vin, blåbär eller annat som kan missfärga tänderna.

Det är vanligt att uppleva ilningar i tänderna efter en tandblekning, men det går oftast över efter ett par dygn.

Ilningar och isningar i tänderna är en plötslig smärta du får när du t.ex. dricker något varmt eller kallt. Hela tanden kan ila, men tandhalsarna är extra känsliga eftersom där inte finns någon skyddande emalj. Det kan finnas många orsaker till ilningar i tänderna. T.ex:

Orsaker

 • Tandhalsarna har blottats. Detta kan bero på att borstat tänderna för intensivt så tandköttet irriterats.
 • Frätskador på emaljen. Vid intag av sura och söta drycker som t.ex. läsk och juice kan den skyddande emaljen på tänderna nötas bort så tänderna blir mer känsliga.
 • Sprickor i tänderna. Dessa kan uppstå om du överbelastar dina tänder t.ex. vid tandpressning eller tandgnissling, vilket man kan göra omedvetet i sömnen.
 • Hål i tanden. Om det ilar mycket i en viss tand kan det bero på att du fått ett hål som gått djupt in i tanden och nått den känsliga pulpan. Otäta fyllningar kan också framkalla ilningar.

Behandling

 • Blottade tandhalsar kan hjälpas med mjukare tandborstning och vissa tandkrämer kan vara effektiva mot ilningar. Det brukar också hjälpa att skölja munnen med fluor regelbundet eller använda fluortabletter och fluortuggummi. Din tandläkare kan också behandla tandhalsarna med fluorlack.
 • För att undvika frätskador på tänderna bör du vänta minst en timme med att borsta tänderna efter att du ha ätit eller eller druckit sura födoämnen som t.ex. läsk, frukt och juice. Din tandläkare kan behandla känsliga tandytor med ett skyddande lager komposit, ett slags plast som används vid lagningar.
 • Om ilningarna beror på tandpressning eller tandgnissling kan det hjälpa med att börja använda en bettskena när du sover. En bettskena är en plastskena som skyddar tänderna ifrån att pressas emot varandra i sömnen.
 • Om ilningar beror på hål i en tand eller en trasig fyllning, behöver den bytas ut mot en ny fyllning. Om hålet är så djupt att det nått in till pulpan kan tanden behöva rotbehandlas.

Vanligaste orsaken till att man behöver laga en tand är att man fått ett hål i tanden, det vill säga karies. Karies uppstår när tandytan angrips av syror som produceras av bakterier efter att man ätit eller druckit någonting som innehåller socker. Syrorna löser sakta upp tandens emalj och till slut får man ett hål.

Det finns olika sätt att laga en tand, det vanligaste är att göra en fyllning. Tanden kan även lagas med en krona, en konstgjord tand som fästs över den egna tanden.

Vi använder oss i huvudsak av två olika material vid lagningar. Det ena är ett slags plast som kallas för komposit. Det använder vi ofta vid lagning av mindre hål. Vid större hål kan man laga tanden med en helkeramisk fyllning eller krona. Det är ett högkvalitativt material och mycket hållbart. Med hjälp av modern teknik tillverkar vi fyllningen direkt på kliniken, så bara ett behandlingstillfälle behövs.

Färgen på både komposit- och keramiska fyllningar anpassas efter din naturliga tandfärg.

Lagning med komposit – behandling

 • Eventuell bedövning.
 • All karies avlägsnas och tanden rengörs.
 • Tandytan behandlas med medel som skapar ett bra fäste med kompositen.
 • Tanden fylls med komposit som vi sedan lyser på med en lampa som gör att den stelnar.
 • Fyllningen slipas och formas.

Lagning med keramik – behandling

 • Eventuell bedövning
 • All karies avlägsnas och tanden rengörs.
 • Med hjälp av en datorkamera tar vi en tredimensionell bild av tänderna.
 • Fyllningen/kronan designas på datorn av tandläkaren
 • Du får en paus på 10 – 15 minuter medan en maskin tillverkar fyllningen.
 • Fyllningen och tandytan behandlas med medel för att skapa bra fäste med varandra.
 • Fyllningen sätts på plats med hjälp av ett kompositcement.
 • Fyllningen slipas och formas.

Att tänka på efter en lagning

Om du fått bedövning, vänta med att äta tills den släppt så att du inte biter dig i kinden eller tungan.

Efter en ny fyllning är det normalt att tanden är lite öm de första veckorna, men om tanden gör ont när du biter ihop eller känns för hög bör du kontakta din tandläkare. Detta gäller också om ömheten inte minskar efter några veckor.

Muntorrhet, det vill säga brist på saliv, är något som många drabbas av. Saliven är viktig för tänderna då den motverkar hål i tänderna, men den behövs också för att kunna tala, tugga, svälja och känna smak.

Vid muntorrhet kan dina symtom vara sveda och irritation i munslemhinnor och tunga, försämrat smaksinne och rodnad.

Det kan finnas många orsaker till muntorrhet. Lindrig muntorrhet kan t.ex. bero på stress, nervositet, munandning och vissa mediciners biverkningar.

Behandling

Att regelbundet besöka en tandläkare är ett bra sätt att förebygga muntorrhet. Du kan också få information om hjälpmedel eller tandvårdsprodukter som är bra för dig att använda. Bland annat finns flera receptfria mediciner som ökar salivproduktionen och därmed minskar besvären.

Det är också viktigt att ha bra och täta lagningar, kronor och andra konstruktioner, så att inte plack eller bakterier fastnar på tänderna.

En rotbehandling är ett sätt att bevara en tand som annars skulle behöva tas bort. Rotbehandling görs ofta på grund av att tandens nerv, pulpan, blivit inflammerad eller infekterad av bakterier när du fått hål i en tand. Behandlingen innebär att vi fyller tandens rot med material som hindrar nya bakterier att komma in.

Det tar relativt långt att rotfylla en tand. Hur lång tid det tar beror bland annat på antalet rötter och var i munnen tanden sitter. Ibland går det att rotfylla tanden med en gång. Men det är också vanligt att du får en tillfällig bakteriedödande rotfyllning, som får verka i rotkanalen några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.

Rotbehandlingen inleds med att tanden öppnas in till pulpan. För att hindra att bakterier kommer in i tanden träs en gummiduk över den, så att tanden isoleras från munhålan. Därefter rensar vi roten med filar och spolar rent. Sedan fylls roten med smala gummispetsar och ett slags cement. Den rotfyllda tanden byggs därefter upp med en fyllning eller krona.

Efter en tandborttagning är det viktigt att iaktta följande anvisningar för minska risken för besvär efter ingreppet.

 • Bit ihop med kompress du fått av oss i minst 30 minuter.
 • Undvik att äta och dricka, skölja munnen, samt rökning minst två timmar efter ingreppet. Undvik också att suga på såret och röra det med tungan. Detta för att skydda såret och påskynda läkningen.
 • Under det första dygnet efter ingreppet bör du undvika varm mat och dryck.
 • För att inte såret ska börja blöda är det bra om du tar det lugnt och undviker kraftig fysisk ansträngning under de två första dygnen.
 • Var extra noga med munhygienen efter tandborttagningen. Du kan borsta tänderna som vanligt, undvik dock operationsområdet de första dagarna.

Vanliga problem

 • Blödning, det är vanligt att såret blöder lite under det första dygnet. Om såret börjar blöda kan du använda kompresserna du fått med dig från oss. Bit ihop hårt i 10-30 minuter.
 • Smärta och feber, när bedövningen har släppt brukar det göra ont i sårområdet och käken. Smärtan avtar vanligtvis efter några dygn. Det stela och ömma kan göra att det är svårt att gapa och tugga ordentligt. Använd de smärtstillande tabletterna du blivit rekommenderad att använda för att lindra besvären. Efter en operation kan även kroppstemperaturen höjas en aning men brukar sjunka till normal nivå efter ett dygn.
 • Svullnader och blåmärken, det är helt normalt att både munnen och delar av ansiktet svullnar upp något efter ett ingrepp. Svullnaden når sin kulmen efter 2-3 dagar men avtar efterhand och är vanligtvis borta efter en vecka.

Du bör kontakta din tandläkare

 • om operationsområdet börjar blöda mycket och du inte får stopp på blödningen.
 • om du har hög feber eller intensiv värk.
 • om svullnad eller gapsvårigheter inte avtar.
 • om det smakar mycket illa eller kommer dålig lukt från såret efter 3-4 dagar.

Vaknar du med huvudvärk, är stel och öm i käken, huvudet eller nacken kan det bero på att du pressar ihop dina käkar när du sover. Förutom besvären med huvud och muskler kan även tänderna slitas ner på relativt kort tid. Titta i spegeln och se om dina tänder är nedslitna. Bit ihop käkarna och rör underkäken fram och tillbaka så ser du om tänderna glider mot varandra och sliter ner emaljen.

Att pressa eller gnissla tänder är vanligt och ofta beror det på stress. Det kan också bero på att bettet inte passar ihop, att det saknas tänder, eller att de står i sådant läge så att jämvikten störs.

Behandling

Om du har pressar eller gnisslar tänder på grund av stress kan det hjälpa att använda en bettskena när du sover. En bettskena är en skena i plast som är speciellt utformad efter dina tänder. Bettskenan skyddar tänderna från att bli nedslitna och avlastar dessutom käkmusklerna.

Innan du får en bettskena undersöks käkleder och käkmuskulatur. Du kan också få rådet att tänja på käkmusklerna med ett avslappningsprogram för käkarna.

Om tandköttet är svullet, ömt, rött och blöder lätt kan det vara tecken på att du har en inflammation i tandköttet. Tandköttsinflammation kallas även för gingivit och kan på sikt leda till tandlossning.

Det kan finnas flera orsaker till tandinflammation. Den vanligaste är att inte man inte använder tandtråd eller mellanrumsborstar regelbundet. Om du inte brukar använda tandtråd kan du börja med det och se om det leder till en förbättring.

Tandlossning, även kallat parodontit, är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det orsakas bakterier som leder till tandsten och inflammation av tandköttet. Med tiden skapas en djup ficka mellan tand och tandkött när bakterierna växer ned på tandhalsen och tändernas fäste till käkbenet bryts ned. Detta är en vanligtvis en långsam process och det kan ta flera år innan tänderna börjar bli lösa.

Symtom på tandlossning

Vanligtvis drabbas man av tandsten och tandköttsinflammation som förstadier till tandlossning. Tandsten bildas av bakteriebeläggningar på tänderna, så kallat plack. Om placket inte avlägsnas hårdnar det med tiden till tandsten. Tandsten kan man inte ta bort själv utan måste skrapas bort av din tandhygienist eller tandläkare.

Tandköttsinflammation eller gingivit kan du också få om du inte sköter din munhygien ordenligt. Då kan tandköttet blöda och ömma när du borstar tänderna.

Inflammationen kan du ofta bota själv genom att flitigt använda tandborste, tandtråd och mellanrumsborstar varje dag. Då brukar inflamtionen läka inom ett par veckor.

Det finns flera olika tekniker för att ersätta saknade eller förlorade tänder.

Krona

Om det inte finns mycket kvar av en tand, kan den ersättas med en krona. Med hjälp av en modern, så kallad CAD/CAM-teknik, kan vi tillverka kronan direkt på kliniken. På så vis kan vi både tillverka kronan och cementera fast den på tanden vid ett enda behandlingstillfälle.

Bro

En bro består av flera sammanfogade kronor som fästs på de tänder som gränsar till tandluckan, så kallade stödtänder. Bron kan ersätta en eller flera tänder.

En bro är ett bra alternativ om tandluckan inte är alltför stor. Det måste finnas tillräckligt många tänder kvar i käken för att kunna ge stöd till bron. Bro är också ett bra alternativ om du har ett instabilt bett.

Behandlingen innebär åtminstone två besök. Under det första besöket slipas stödtänderna ner tillräckligt mycket för att bron skall kunna fästa. Avtryck tags av dina tänder och skickas till ett tandtekniskt laboratorium, som tillverkar bron. När bron är färdig provas den in och cementeras fast på stödtänderna.

Protes

Proteser, även kallade löständer, är avtagbara konstruktioner som kan ersätta en eller flera tänder i en käke. De tillverkas i tandtekniskt laboratorium efter avtryck som tagits i din mun. Det finns två typer av avtagbara proteser, helproteser och delproteser.

En helprotes ersätter alla tänder i en käke och hålls fast i munnen med hjälp av suget mellan protesen och tandköttet. Helprotes består vanligen av akrylatplast med tänder av plast eller porslin.

En delprotes ersätter en eller flera tänder i en käke. En delprotes består oftast av tänder i plast som vilar på ett skelett i metall. Den hålls på plats i munnen med hjälp av små klamrar som fäster mot de egna kvarvarande tänderna.

Implantat

Implantat kan ersätta en eller flera tänder. Behandlingen innebär att en eller flera titanskruv fästs i käkbenet. Detta görs av en käkkirurg. Titanskruvarna kommer att läkas in i käkbenet, vilket kan ta tre till sex månader. Efter det tags avtryck av din mun för att kunna framställa de konstgjorda tänderna, t.ex en krona eller en bro, som skall sättas fast på implantaten. Implantat kräver att det finns tillräckligt med käkben för att skruvarna ska kunna fästa. Den stora fördelen med implantat är att de fungerar som riktiga tänder.

 

Frågor?

Har du frågor angående någon av våra tjänster? I så fall är det bara att höra av sig på telefon 018-22121

Tips!

Kika gärna in på vår facebook för att hålla dig uppdatera om aktuella ebjudanden och andra fördelaktiga kampanjer.