Om oss

Ta del av vår

verksamhet

Tandkliniken öppnades 2015 med ambitionen att erbjuda tandvård som överträffar förväntningar. Som patient ska du alltid kunna känna dig trygg och hörd och kunna lita på att du får den vård du behöver och väljer. Tandläkaren Pia Holmqvist driver verksamheten med sina medarbetare. Pia har:

  • Lång erfarenhet inom privata sektorn, men har även arbetat inom kommunal tandvård i Finland och Sverige samt arbetat som sjukhustandläkare på SÖS i Stockholm.
  • Nära samarbete med specialister, vi ser till att du får den vård just du behöver – vilken specialitet det än gäller.
Vårt

arbetssätt

Vi väljer att arbeta med material och metoder som vi anser är de bästa och vi följer hela tiden utvecklingen inom branschen. Tillsammans med våra leverantörer är vi med och testar och utvärderar nya arbetsmetoder så att vi alltid ligger i utvecklingens framkant.

Vi har en modern klinik med digital teknologi inom röntgen, avtryckstagning och CAD/CAM fyllningar – allt för att resultatet ska bli så bra som möjligt för dig som patient.

På Tandkliniken försöker vi ta vårt ansvar gällande miljön. Vi har installerat ett vattenreningssystem vilket gör att du som patient kan lita på att vattnet som används i våra maskiner är alltid väldigt rent. Det gör även att vi slipper använda miljöfarliga rengöringsmedel i samma utsträckning som vi annars skulle behöva göra.

Det viktigaste i vårt sätt att arbeta är att just du kan känna dig välkommen och helt enkelt vara i goda händer.

Våra

värderingar

Tandkliniken är ett lokalt åländskt företag. Vår verksamhet är inte styrd av stora tandvårdskedjor, hos oss har vi inte varken kontors- eller besöksavgifter. Tandkliniken är en liten klinik med hög kvalité och personligt bemötande – lyhörda för dina förväntningar och önskemål. Det gäller din hälsa i första hand men även din ekonomi.

Du vet alltid vem du möter och vi känner dig och dina behov – det personliga bemötandet är lika värdefullt som din hälsa. Bra tandvård handlar om kontinuitet och förtroende, vi hjälper dig med värdefulla tips hur du kan hjälpa dig själv genom att använda rätt produkter och metoder.

Välkommen till en tandläkare med en trivsam och välkomnande miljö.